Billet tandartsen Enschede

Bij- en nascholing

De tandartsen en ook de preventie assistentes hebben geregeld bij- en nascholing.
De tandartsen zijn geregistreerd in het Kwaliteits Register Tandartsen.
De assistentes hebben nascholing, ook hebben we meerdere keren per jaar interne scholing.

Onze praktijkContact