Billet tandartsen Enschede

Huisregels

Om een optimale service te kunnen garanderen, hebben wij enkele huisregels opgesteld, waaraan zowel u als wij ons dienen te houden.
Wij vragen u dan ook de volgende punten aandachtig door te lezen.

  • Wij vragen u op tijd aanwezig te zijn, omdat wij speciaal voor u tijd reserveren. Wilt u bij elk bezoek u melden bij onze balie. Hierdoor kunnen wij u zo efficiënt en optimaal mogelijk behandelen. Indien u te laat komt, wordt de behandeling noodzakelijkerwijs ingekort.
  • Afbellen kan uiteraard, maar dan wel minimaal 24 uur van tevoren. Wanneer u niet af belt, wordt de afspraak in rekening gebracht, dit geldt ook wanneer u een afspraak vergeet. Wij hanteren hiervoor een tarief van €15,- per 10 minuten. Indien u vaker dan 3 maal zonder bericht afwezig bent, zien we ons helaas genoodzaakt u als patiënt uit te schrijven.
  • Binnen Billet Tandartsen heeft u een vaste tandarts die u behandelt. Echter in geval van overmacht neemt een andere tandarts, met uw toestemming, de behandeling of controle over.
  • De tandarts werkt een zo optimaal mogelijk behandelplan in samenwerking met u uit. Indien u een voorgestelde behandeling niet wenst, wordt dit aangegeven in uw patiëntendossier. U bent zelf volledig verantwoordelijk voor uw afwijkende keuze van behandeling. Wij gaan uit van een wederzijdse motivatie om het gebit in optimale conditie te krijgen en te behouden.
  • De tandarts doet steeds zijn uiterste best om zich te houden aan de planning. Aangezien er zich onvoorziene complicaties kunnen voordoen bij vrijwel elke medisch behandeling, zal dit niet altijd mogelijk zijn, en doen wij een beroep op uw begrip in deze zeldzame situaties.
  • De declaraties voor de praktijk worden verzorgd door Famed, een maatschappij voor facturing. Indien u inhoudelijke vragen hebt over een rekening kunt u contact opnemen met de balieassistente. Voor vragen over betalingsoverzichten, herinneringen, betalingstermijnen, gespreide betalingen etc. kunt u contact opnemen met Famed via telefoonnummer: 0900-0885. In geval van achterstallige betaling, zien wij ons genoodzaakt de verdere tandheelkundige behandelingen stop te zetten totdat de betaling van de openstaande nota’s is voldaan.
  • Bij wijzigingen in geval van gezondheid, medicijn gebruik, adres of verzekering, vragen wij u dit zo spoedig mogelijk door te geven aan de balie assistente.
  • Wij behouden ons het recht voor een afspraak tijdig te verzetten. U bent zelf verantwoordelijk om de juiste adresgegevens en telefoongegevens aan ons door te geven, zodat wij u tijdig kunnen bereiken wanneer er wijzigingen zijn in uw afspraak of behandelplan.
  • De praktijk is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag tussen 8.15 tot 12.00 uur en tussen 13.15 tot 15.00 uur telefonisch bereikbaar op telefoonnummer: 053 432 44 36. Sinds 1 september is de praktijk op donderdag van 7.00u tot 19.00u continue bereikbaar. Wanneer deze bereikbaarheid wijzigt door omstandigheden, zal dit op het antwoordapparaat gemeld worden.
  • Bij klachten of problemen die niet tot de volgende dag c.q. tot na het weekend of de vakantie kunnen wachten, kunt u contact opnemen met de tandartsendienst, via telefoonnummer 0900 – 128 26 32
  • De tijden voor behandeling in de praktijk zijn dagelijks van 8.30 – 12.00u en van 13.30 – 17.00u en per 1 September op donderdag van 7.00 – 19.00u
  • Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en rekening te houden met uw wensen en verwachtingen. Wij waarderen het zeer als u vragen en/of opmerkingen, die ons daarbij kunnen helpen aan ons kenbaar maakt. Mocht u ondanks onze grootste zorg toch een klacht hebben, dan helpen wij u hier graag mee. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kunt u voor alle vragen die u heeft over tandartsen en tandheelkundige behandelingen terecht bij het Tandheelkundig Informatie Punt (TIP). Het TIP is te bereiken op nummer 0900 2025012 (maandag tot en met vrijdag van 09.00 – 12.00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag ook van 13.30 – 16.30 uur).
 • Wij behouden ons het recht om patiënten op basis van onjuiste bejegening uit te schrijven als patiënt van Billet Tandartsen

 

In het vertrouwen op een prettige samenwerking.
Medewerkers Billet Tandartsen

Onze praktijkContact