Billet tandartsen Enschede

Iso 9001

Onlangs hebben we ons ISO certificaat weer geprolongeerd. Het is een langzaam en gedegen traject geweest waar iedereen met plezier aan heeft gewerkt.
Doordat we dit proces gefaseerd en weloverwogen hebben geïmplementeerd, hebben we het ons ook goed eigen kunnen maken.

We hebben onze praktijk laten visiteren door collega’s en daaruit blijkt dat we op het goede pad zitten. Dit pad volgen we en daarbij houden we elkaar scherp.

Onze praktijkContact